Blog


Przez  dysleksję rozwojową rozumie się zespół zaburzeń w nauce czytania i pisania. Są to zaburzenia specyficzne, czyli wybiórcze, o ograniczonym, bardzo wąskim zakresie. Mają charakter rozwojowy, co oznacza, że towarzyszą dziecku przez cały proces rozwoju. Zaburzenia dyslektyczne są niewspółmierne do wieku, ogólnego poziomu zdrowia i rozwoju umysłowego, zasobu wiadomości i umiejętności szkolnych dziecka, […]

Dysleksja Diagnoza


Okres dorastania to okres dużych przemian w życiu psychicznym dziecka, który zapoczątkowany jest przez zmiany fizyczne. W tym okresie zmiany hormonalne prowadzą do wzrostu natężenia impulsów popędowych oraz zmian fizycznych. Po za zmianami psychofizycznymi dziecko przechodząc przez stadium kryzysu, odseparowuje się od swoich rodziców i kształtuje swoją własną osobowość. Aktywnie […]

Psychoterapia Młodzieży


Podejście psychodynamiczne wywodzi się z psychoanalitycznego paradygmatu, stale włączając do systemu terapeutycznego nowe osiągnięcia psychoanalizy, psychiatrii i psychologii. Jego głównym założeniem jest uznanie obecności nieświadomości i jej wpływu na funkcjonowanie psychiczne osoby leczonej. Kluczowy jest sposób powiązania ze sobą przeszłości i teraźniejszości, które manifestują się w objawach, myślach i postawach […]

Psychoterapia DorosłychPsychoterapia dzieci w ujęciu psychodynamicznym to proces niwelowania trudności z jakimi boryka się dziecko w oparciu o zabawę z nim. Dziecięce gry służą w wyrażeniu na różne sposoby incydentów, które ono doświadczyło w rzeczywistości. Zabawa to też doświadczanie przyjemności przy okazji odgrywania trudnych emocjonalnie dla dziecka wątków i przeżyć. Tą […]

Psychoterapia Dzieci