Cennik


 1. Koszt sesji psychoterapii indywidualnej wynosi 100 zł
 2. Diagnoza psychologiczna w zależności od problemu/wywiad, testy psychologiczne, wydanie opinii psychologicznej – 200-300 zł
 3. Diagnoza trudności szkolnych /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/ wraz z konsultacjami; psychologiczną, pedagogiczną, omówienie wyników i wydanie opinii – 380 zł
 4. Diagnoza gotowości szkolnej /5-, 6-latki/ wraz z opinią – 300 zł, badanie ryzyka dysleksji dodatkowo – 100 zł
 5. Konsultacja psychologiczna – 100 zł
 6. Sesja terapii dla rodziców – 140 zł
 7. Sesja terapii całej rodziny 90 min. – 200 zł
 8. Terapia psychologiczna /indywidualna/- 50 min. – 100 zł
 9. Interwencja kryzysowa /sesja indywidualna/ 60 min. – 120 zł,
 10. Interwencja w domu klienta 200 – 300 zł/w zależności od odległości od miejsca zamieszkania/
 11. Sesja Terapii EMDR – 90 min. – 150zł
 12. Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) /pierwszym polski znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Służy do oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz do oceny jego właściwości temperamentalnych. Badanie jest niezwykle istotne we wczesnym wykrywaniu sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu. Służy do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych badanie wraz z diagnozą – 400 zł

* Nasza Poradnia jest wyposażona we wszystkie nowoczesne testy do badania dzieci Skalę Dojrzałości Umysłowej Columbia, Dziecięcą Skalę Rozwojową DSR, Skalę Inteligencji i Rozwoju IDS, Skalę Inteligencji WISC-R.

Za wszelkie udzielane konsultacje czy diagnozy istnieje możliwość wystawiania faktur.

Płatność tylko gotówką.