Psychoterapia Dorosłych


W pracy terapeutycznej stosuję psychoterapię w nurcie psychodynamicznym z uwzględnieniem farmakoterapii. W leczeniu indywidualizuję techniki psychoterapeutyczne w zależności od mechanizmów obronnych pacjenta i jego problemów.
Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.
Jest to psychoterapia indywidualna – jedna lub dwie sesje tygodniowo, możliwe są modyfikacje w toku trwania psychoterapii. Sesje trwają 50 minut. Czas trwania terapii jest bardzo indywidualny i dostosowany do potrzeb i celów terapeutycznych pacjenta.

Psychoterapia prowadzona w nurcie psychodynamicznym jest odpowiednia dla osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline),
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).
 • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymaniu stabilnych i satysfakcjonujących relacji z innymi.

Podjęcie relacji psychoterapeutycznej odbywa się po trzech spotkaniach konsultacyjnych. Jest to decyzja podejmowana po określeniu celów terapeutycznych i możliwości pomocy przez terapeutę. Pacjent może zrezygnować z podjęcia dalszych spotkań. Osoba decydująca się na terapię podpisuje kontrakt określający zasady odbywania się spotkań.

Pierwsze spotkanie umawiane jest telefonicznie – 602 150 170