Psychoterapia Dzieci


Prowadzę psychoterapię dzieci od 4 roku życia. Terapia oparta jest o teorię paradygmatu psychodynamicznego, ale metody dostosowane są do możliwości psychologicznych i poznawczych małego dziecka. Główną aktywnością i jednocześnie najbardziej naturalną dla niego jest zabawa. Dlatego cały proces terapeutyczny odbywa się w podążaniu za dzieckiem zanurzonym w zabawie, które nieświadomie odgrywa i przeżywa w niej swoje trudności.
Oferuję pomoc w następujących problemach:

  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
  • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno – buntownicze),
  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
  • trudności w przedszkolu czy szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja),
  • zachowania autoagresywne,
  • zaburzenia jedzenia.

Proces terapii rozpoczyna się od czterech spotkań konsultacyjnych. Biorą w nich udział zarówno rodzice, jak i dziecko. Często stosuje się również spotkania rodzinne z udziałem rodzeństwa – jeżeli jest taka możliwość.

Sesje terapeutyczne dzieci trwają 45 minut.

Pierwsze spotkanie umawiane jest telefonicznie – 602 150 170