Psychoterapia Młodzieży


Okres dorastania to często trudny czas dla samego nastolatka jak i dla jego rodziny. Jest to moment przewrotu w życiu młodego człowieka zdominowanego przez niepokój i psychologiczne cierpienie oraz zamieszania w tożsamości i skonfliktowanie relacji interpersonalnych. Pojawiające się problemy niejednokrotnie wykraczają poza możliwość rozwiązania ich przez system rodzinny.  Wsparcie udzielone przez specjalistę może okazać się niezwykle pomocna w rozwiązywaniu takich problemów jak:

 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne),
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
 • trudności w nauce ( lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją),
 • poczucie rutyny i nudy,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
 • depresje,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • obniżony nastrój i negatywizm,
 • zburzenia psychosomatyczne,
 • natręctwa,
 • zaburzenia jedzenia,
 • myśli i próby samobójcze.

Proces terapii rozpoczyna się od czterech spotkań konsultacyjnych i prowadzony jest w nurcie psychodynamicznym dostosowanym do możliwości psychologicznych i poznawczych adolescenta. Biorą w nich udział zarówno rodzice jak i dziecko. Często stosuje się również spotkania rodzinne z udziałem rodzeństwa – jeżeli jest taka możliwość. Sesje terapeutyczne trwają 45 minut.

Pierwsze spotkanie umawiane jest telefonicznie – 602 150 170